официални преводи легализация
официални преводи сертифицирани преводи оторизирани преводи
легализация езикови преводи качествени преводи специализирани преводи специализирани преводи
оторизирани преводи сертифицирани преводи евтини преводи легализация на документи заверки и легализация професионални преводи
езикови преводи
R&L Агенция за преводи
легализация на документи
Лицензирани преводи
лицензирани преводи
Легализация (апостил) в МВнР и МП
легализация на документи
Заверки в министерства и консулства, нотариални заверки
лицензирани преводи
Правни услуги, застраховки, зелена карта
легализация
Качествени преводи на разумни цени
лицензирани преводи
Тел: 02) 944-10-90, гр. София, ул. Русалка 11
Официални преводи
Качествени езикови преводи

GDPR - Защита на личните данни
Преводачески проблеми

Сертификат за качество на преводаческите услуги ISO 17100:2015

"АР и ЕЛ Прес" е сертифицирана по европейските стандарти за качество на преводаческите услуги:

и


Нашите принципи на работа
 
 кои сме ние
Съответствие със стандарт за качество ISO 17100
Име:

Агенция за езикови преводи "АР и ЕЛ Прес" ООД
 • Професионални преводи на търговско-правна, административна, образователна и други видове материя.
 • Официални преводи и легализация на документи, изисквани от държавни и обществени институции в България и чужбина.

 • Ние:
  Екип от съмишленици с център в България и сътрудници насам-натам по света.

  Мисия:
  Съдействаме на хора от различни краища на света да се разбират добре помежду си (без да подценяваме ролята на езиковата бариера за създаването на забавни връзки).

  Състав:
  (За)клети преводачи, коректори, редактори, експерти по обработване на (документи в) държавни институции, куриери, юрист, управител и сътрудници.

  Опит:
  18 години. Имаме млади колеги, които вярват, че някой ден ще бъде създадена компютърна програма, която ще превежда досущ като чувстващо и разбиращо човешко същество, но имаме и ветерани, които четат "Фауст" (на Гьоте) в оригинал...

  Възраст:

  Възрастта и социалният опит имат значение, но личните качества и неуморният стремеж за професионално развитие са водещи.

  Лиценз:
  Не бихме губили времето ви, ако не бяхме лицензирани от Дирекция "Консулски отношения" на МВнР да извършваме официални преводи на български документи за чужбина и на чужди документи за територията на България.

  Водеща черта:
  Работохолизъм (напоследък, за щастие, в ремисия).

  Качество:

  Опитът ни е научил, че оставането на пазара има цена. И тя се нарича: Стремеж към качество.

  Сертификати:

  Агенцията е сертифицирана по европейските стандарти за качество на преводаческите услуги:

  Сертифицирани преводи и легализация  БДС EN ISO 17100:2015
  Сертифицирани преводи и легализация  БДС EN 15038:2006

  Като продължение на нашите усилия в тази посока, ние споделяме идеите на британската инициатива Качество в превода и ги прилагаме в работата си доколкото това е възможно в условията на българския пазар. Повече за инициативата:
  Quality in Translation

  Certified Translations  Административна информация

  Промени в процедурите за заверки и легализация на документи

  Certified Translations
 • От 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, се извършва от областните администрации в Република България, вместо от МВнР.
 • Виж повече >>>

 • От 25 май 2018 г. влезе в сила новият Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните на физическите лица. В тази връзка, всеки клиент, който възлага превод на документ, съдържащ данни на физически лица, следва да е запознат с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Същата може да бъде прочетена на място в офиса или на нашата интернет страница, както и в много други сайтове по темата.

 • От 01 март 2018 г. МВнР прехвърли на нотариусите дейността по легализацията на преводите на чуждестранни документи, предназначени за ползване на територията на Република България.
  Виж повече >>>

 • От 01 януари 2017 г. дейностите по издаване на заверка "Апостил" на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД)...
  Виж повече >>>

 • От 28 януари 2015 г. е в сила нова процедура за заверка на медицински документи в Министерство на здравеопазването (МЗ).
  Нотариално заверени копия на документи, издадени от лечебни заведения, предназначени за ползване в чужбина, се заверяват с "Апостил" от Министерство на правосъдието (МП).
  Виж повече >>>

 • От 01 юни 2013 г. полагането на заверка “АПОСТИЛ” върху образователни документи, издавани от средни и висши учебни заведения, институции в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, се извършва само в МОН. Документи се подават в Звеното за административно обслужване към МОН на адрес: град София, бул. "Дондуков" 2А всеки работен ден от 08:30 до 19:00 ч.
  Виж повече >>>

 • От месец юли 2009 г. таксата за легализация в Министерство на правосъдието (МП) се увеличава двойно.
  Виж повече >>>

 • Считано от 01 юли 2009 г. нотариалните такси се увеличават двойно.
  Виж повече >>>

 • Считано от месец януари 2008 г. дирекция "Консулски отношения" към МВнР увеличава неколкократно държавните такси за легализация на документи.
  Виж повече >>> • НАШИЯТ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

  Официални езикови преводи и легализация на български документи за чужбина и чужди документи за България, вкл. заверка с апостил. Превод на повече от двадесет езика сред които: английски, немски, френски, испански, италиански, руски, португалски, гръцки, турски, румънски, сръбски, чешки, полски, унгарски, словашки, шведски, датски, холандски и др.

  Лицензирана агенция за преводи "АР и ЕЛ Прес" ООД


  EN 15038 Certified Company

   


  Mисли разни...


  Колкото по-ниско е човек душевно, толкова по-високо вири нос. С носа си се тегли натам, докъдето с душата си не е дорасъл.

  Омар Хайям
  (1048 г. - 1131 г.)   АДРЕС НА ОФИСА

  София 1505
  ул. "Русалка" 11

  тел: 02\ 9441090
  факс: 02\ 9441090
  моб: 0888 672 846

  Translation Services